Het Gilde

St Catharinagilde Son.

De juiste oprichtingsdatum is niet bekend maar waarschijnlijk was deze rond 1435. Ons oudste perkament is een brief van Z.H. de paus van Rome d.d. 27 augustus 1459.  In deze brief geeft de paus toestemming aan het gilde een eigen altaar in de parochiekerk op te richten ter ere van de H.Catharina en daarop zo vaak het haar nuttig of dienstig leek H.Missen op te laten dragen.  Destijds was het gilde een soort burgerwacht ter bescherming van kerk, gezin en dorpsgemeenschap.

17 september 1944, een zwarte dag in de geschiedenis van het St Catharinagilde. Terugtrekkende Duitse soldaten staken de boerderij van Harrij Verhagen,de toenmalige deken/schrijver, in brand waardoor de gehele geschiedschrijving en alle bezittingen van het gilde verloren gingen. Gelukkig was het perkament en het vest met koningschilden bij de hoofdman. De oudste zilveren koningschilden op het vest zijn van 1609 en 1613.

Tegenwoordig heeft het gilde een meer folkloristische waarde. Het gilde bewaart het Brabants culturele erfgoed van vroegen jaren en draagt dat weer uit. Vendelzwaaien, bazuinblazen, trommen en schieten zijn daarvan voorbeelden. Een vendelgroet begint steeds met de woorden: vendelier presenteert uw vaandel, nijg uw vaandel en zwaai uw vaandel voor God- koningin en vaderland.

Het vendelen beeldt uit de strijd tussen goed en kwaad. Met zijn vaandel houdt de vendelier de vijand op afstand. Hij draait om hals, romp en benen- gooit het vaandel hoog op en rond het lichaam- maar steeds mag het vaandel de grond niet raken. Het vaandel mag niet besmeurd raken.

In eigen dorp is het gilde een veelgevraagde vereniging bij meerdere evenementen maar vooral bij koningsdag, de dodenherdenking, het bevrijdingsfeest en bij feestelijkheden van de kerk.

Reacties zijn uitgeschakeld.